ขอบเขตสำรวจและศึกษาวิจัยซากดึกดำบรรพ์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ขอบเขตสำรวจและศึกษาวิจัยซากดึกดำบรรพ์
Rating
Organizations : กรมทรัพยากรธรณี
facebook   twiter

ข้อมูลแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นเขตสำรวจศึกษาวิจัย

Data source cannot be displayed.
ขอบเขตสำรวจและศึกษาวิจัยซากดึกดำบรรพ์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c7c24314-bc38-4762-8059-362448a30c59
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags เขตสำรวจศึกษาวิจัย แหล่งซากดึกดำบรรพ์
Visibility Public
Dataset create date July 19, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person น.ส. ดวงฤทัย แสแสงสีรุ้ง
Contact Email doungrutai@dmr.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition เผยแพร่สาธารณะ โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงในการนำข้อมูลไปใช้ดังนี้ 1. ข้อมูลในระบบนี้ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ 2. ห้ามนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 3. กรมทรัพยากรธรณีจะไม่รับผิดชอบการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิง
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
แผนการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ประกาศเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน โดยดำเนินการประเมินสถานภาพการบริหารจัดการ และวิเคราะห์สภาพแวดล้อม...
Last update dataset : February 12, 2024  
csv pdf docx
ข้อมูลแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ประกาศเป็นเขตสำรวจและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแหล่งซากดึกดำบรรพ์หรือซากดึกดำบรรพ์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551
Last update dataset : February 12, 2024  
api docx url
รายงานการจัดทำบัญชีแหล่งซากดึกดำบรรพ์ในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งมีการจัดทำข้อมูลประจำแหล่งซากดึกดำบรรพ์ และประเมินแหล่งฯ เพื่อการบริหารจัดการ
Last update dataset : February 12, 2024  
csv pdf docx