จุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ชั้นข้อมูลจุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

Data source cannot be displayed.
จุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 845f68f8-b8dc-431a-8cdf-d5006c7e146b
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags กรุงเทพมหานคร จุดอ่อนน้ำท่วม น้ำท่วม น้ำท่วมขัง พื้นที่
Visibility Public
Dataset create date August 11, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาธารณภัย ภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ รวมไปถึงการนำเสนอข่าวแจ้งเตือนภัยพิบัติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Last update dataset : May 12, 2024  
csv xlsx
จำนวนพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์
Last update dataset : May 12, 2024  
pdf xlsx
จำนวนพื้นที่สวนรุกขชาติ
Last update dataset : May 12, 2024  
pdf xlsx