ตลาดน้ำในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ตลาดน้ำในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ชั้นข้อมูลตลาดน้ำในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

ตลาดน้ำ เป็นตลาดกึ่งชนบท ผสมผสานระหว่างชีวิตริมน้ำกับธรรมชาติ พ่อค้า แม่ค้า ซึ่งก็คือชาวสวนในพื้นที่นั้นๆ จะนำผลผลิตจากสวน ซึ่งมีทั้งพันธุ์ไม้ ผักสด ผลไม้ ปลา และสัตว์น้ำต่างๆ มาจำหน่ายเหมือนตลาดสดทั่วไป เพียงแต่ผลผลิตเหล่านี้จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล และวิถีชีวิตชาวสวน -ตลาดน้ำตลิ่งชัน จะเปิดขายเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น. -ตลาดน้ำวัดสะพาน จะเปิดขายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. -ตลาดน้ำคลองลัดมะยม จะเปิดขายเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-15.00 น.

Data source cannot be displayed.
ตลาดน้ำในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 0b946c01-bf8f-48e8-b5b7-c1cd9f61a7b4
Groups การท่องเที่ยวและกีฬา
Tags กรุงเทพมหานคร ตลาด ที่ตั้ง
Visibility Public
Dataset create date August 11, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
รายชื่อเครื่อข่ายศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) และชุมชนในการลงทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฆ่าตัวตายในพื้นที่ เขตกรุงเทพมหานคร ในแต่ละปี
Last update dataset : November 12, 2023  
pdf
ที่ตั้ง เลขที่ 1488 ถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Last update dataset : November 12, 2023  
csv xlsx api rdf
รายละเอียดใบอนุญาตสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม
Last update dataset : October 12, 2023  
xls