ฐานะการคลังตามระบบ สศค. หรือ GFS (Statement of Government Operations) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ฐานะการคลังตามระบบ สศค. หรือ GFS (Statement of Government Operations)
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

เป็นการแสดงผลการดําเนินงานของภาครัฐบาลตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการครัง(ระบบ สศค.) หรือ Government Finance Statistics(GFS) มาตรฐานปีค.ศ. 2001 ประกอบด้วยรายได้ รายจ่าย การเปลี่ยนแปลงในการถือครองสินทรัพย์และหนี้สิน หน่วย : ล้านบาท

Data source cannot be displayed.
ฐานะการคลังตามระบบ สศค. หรือ GFS (Statement of Government Operations)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key adab6daa-dbdf-4dfc-9cbc-ef38dfde69c4
Groups งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
Tags รายจ่ายภาครัฐ
Visibility Public
Dataset create date February 12, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person เกียรติศักดิ์
Contact Email kiatisak.vongprasert@dga.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ธุรกรรมในสินทรัพย์ที่มิใช่การเงิน หรือรายจ่ายลงทุนหรืออรายจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร (Transaction in nonfinancial assets)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf