ค่าใช้จ่าย (Expense) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ค่าใช้จ่าย (Expense)
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

รายจ่าย (Expenditure) หมายถึง จํานวนเงินทั้งหมดที่รัฐบาลจ่ายออกไปเพื่อ การใช้จ่ายทางเศรษฐกิจ

Data source cannot be displayed.
ค่าใช้จ่าย (Expense)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key ad801d01-76d6-44ce-8066-90599b825b26
Groups งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
Tags รายจ่่ายภาครัฐ เศรษฐกิจ
Visibility Public
Dataset create date February 10, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person Kiattisak Vongprasert
Contact Email kiatisak.vongprasert@dga.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
รายชื่อผู้รับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับเครื่องฟอกอากาศ
Last update dataset : September 21, 2023  
csv xlsx
รายชื่อผู้รับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่เกี่ยวกับเครื่องฟอกอากาศ
Last update dataset : September 21, 2023  
csv xlsx
บทความบรรยายข้อมูลทั่วไป เช่น ลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลการปกครอง/ประชากร โครงสร้างพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม ข้อมูลสถิติที่สำคัญเชิงพื้นที่ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว...
Last update dataset : September 14, 2023  
url