พื้นที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหว - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
พื้นที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหว
Rating
Organizations : กรมทรัพยากรธรณี
facebook   twiter

พื้นที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหว ใช้โปรแกรมแบบจำลองการจัดทำขอบเขตพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ในประเทศไทย

Data source cannot be displayed.
พื้นที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหว
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 9905a2f0-cc8b-4103-8314-794b127b5b68
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags Earthquake แผ่นดินไหว
Visibility Public
Dataset create date July 18, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายสุวิทย์ โคสุวรรณ
Contact Email suwithk@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition เผยแพร่สาธารณะ โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงในการนำข้อมูลไปใช้ดังนี้ 1. ข้อมูลในระบบนี้ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ 2. ห้ามนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 3. กรมทรัพยากรธรณีจะไม่รับผิดชอบการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิง
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
จากการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัย
Last update dataset : February 12, 2024  
csv shp docx api url
ขอบเขตพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย โดยใช้โปรแกรมแบบจำลองและการวิเคระห์ความน่าจะเป็น
Last update dataset : February 12, 2024  
api docx url
แผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
Last update dataset : June 4, 2023  
text , .txt , html