ข้อมูลวิเคราะห์รายการบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงิน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลวิเคราะห์รายการบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงิน
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลวิเคราะห์รายการบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงิน (รายงานการเงิน 1 ครั้ง/ปี, รายการบัญชีเดือนละ 1 ครั้ง)

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลวิเคราะห์รายการบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงิน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 600e3b2d-bf93-4509-be91-682b4f08d7bc
Tags รายการบัญชี รายงานการเงิน
Visibility Public
Dataset create date January 12, 2023
Maintain date March 3, 2023
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
Contact Person สำนักเลขาธิการ
Contact Email accounting@onde.go.th
Objective กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
งบแสดงการรับจ่าย เทศบาลเมืองพิจิตร รอบ 6 เดือน รอบปีงบประมาณ
Last update dataset : October 31, 2021  
url
รายงานทางการเงิน ทั้งหมดของเทศบาลเมืองพิจิตร ตามไตรมาส
Last update dataset : October 31, 2021  
url
รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf