ข้อมูลการบริหารจัดการหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลการบริหารจัดการหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
Rating
Organizations : กรมการพัฒนาชุมชน
facebook   twiter

ข้อมูลการบริหารจัดการหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการบริหารจัดการหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 2fd62c0f-da35-4aa2-bafb-4b072003ac50
Groups เมืองและภูมิภาค
Tags ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
Visibility Public
Dataset create date February 24, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
Contact Email cddfund2020@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show