คู่มือการปฏิบัติงานประมวลผลข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
คู่มือการปฏิบัติงานประมวลผลข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
facebook   twiter

คู่มือการปฏิบัติงานประมวลผลข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย

Data source cannot be displayed.
คู่มือการปฏิบัติงานประมวลผลข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 38edc9ba-f930-421b-a1f7-7728906701d2
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags คู่มือ คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงาน
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date September 12, 2023
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
รายละเอียดการดำเนินงาน
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Contact Email tradeservices@moc.go.th
Objective กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
Data Format
  • HTML
  • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License อื่นๆ
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL http://psdg.ops.moc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=515
Data Language ไทย
Created date 2019-10-01
Last updated date 2023-05-29
High Value Dataset Show
Related
คู่มือการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมในปีงบประมาณ...
Last update dataset : May 15, 2024  
pdf
คำอธิบายรหัสงบประมาณรายจ่าย และรหัสงบประมาณรายจ่าย
Last update dataset : May 12, 2024  
pdf
คู่มือผู้ใช้งาน ckan
Last update dataset : May 3, 2024  
pdf