ชุดข้อมูลรายงานการเปลี่ยนแปลงประเภทการลงทะเบียน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ชุดข้อมูลรายงานการเปลี่ยนแปลงประเภทการลงทะเบียน
Rating
Organizations : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
facebook   twiter

แหล่งข้อมูล : สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พัฒนาโดย : งานพัฒนาระบบคลังข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

หมายเหตุ : - ข้อมูลลงทะเบียน = ข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติสิทธิบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ - นับจำนวนประชากรจากเลขประจำตัวประชาชนที่ออกโดยกรมการปกครองเท่านั้น - พื้นที่ 'UCS','WEL','STP' = PURCHASE_PROVINCE พื้นที่ที่ลงทะเบียน

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูลรายงานการเปลี่ยนแปลงประเภทการลงทะเบียน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 46ad06f1-1df7-4ad8-b33f-070597f039a6
Groups สถิติทางการ
Tags การลงทะเบียนสิทธิรักษา จำนวนประชากร สิทธิหลักประกันสุขภาพ เปลี่ยนสิทธิรักษา ใช้สิทธิ์
Visibility Public
Dataset create date June 1, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Contact Email c2_reg@nhso.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ความหนาแน่นประชากร เป็นการวัดปริมาณประชากรในหน่วยพื้นที่หนึ่ง ๆ โดยขึ้นอยู่กับกลุ่มตัวอย่างที่เลือกนำมาสำรวจ ในที่นี้หมายถึง จำนวนประชากรต่อตารางกิโลเมตร
Last update dataset : May 12, 2024  
csv xlsx
บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
กรมการปกครองขอให้สำนักงานสถิติเเห่งชาติประมวลผลรายการสถิติทางการเพิ่มเติมเพื่อเผยแพร่
Last update dataset : May 12, 2024  
csv json