ข้อมูลพิกัดพันธุ์ไม้ย้อมสี - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลพิกัดพันธุ์ไม้ย้อมสี
Rating
Organizations : กรมหม่อนไหม
facebook   twiter

ข้อมูลระบุพิกัดพันธุ์ไม้ย้อมสีที่อยู่ในศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ไม้ย้อมสี

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลพิกัดพันธุ์ไม้ย้อมสี
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Geographic dataset
Equivalent scale
Positional accuracy
Created date
Last updated date
Data release date
Additional Info
Data Key 811c7895-4565-4650-a848-a4dc8ece5255
Tags พันธุ์ไม้ย้อมสี พิกัด พิกัดพันธุ์ไม้ย้อมสี สี ไม้ย้อมสี
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date April 12, 2024
Data Type ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
Contact Person กลุ่มอนุรักษ์พันธุกรรมหม่อนไหมและวัสดุย้อมสี
Contact Email ocss_silk@qsds.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage พิกัด
Data Source โครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ไม้ย้อมสีฯ กลุ่มอนุรักษ์พันธุกรรมหม่อนไหมและวัสดุย้อมสี สำนักอนุรักษ์ฯ
Data Format HTML
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
URL https://www.qsds.go.th/pd/main.php
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
รายชื่อพันธุ์ไม้ย้อมสี ในโครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ไม้ย้อมสี ที่ศูนย์หม่อนไหมฯ จำนวน 19 แห่ง รับผิดชอบ ได้แก่ ศมม.แพร่ น่าน ตาก เชียงใหม่ เลย หนองคาย สกลนคร ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด...
Last update dataset : April 12, 2024  
url csv
ข้อมูลรายชื่อพันธุ์ไม้ย้อมสีที่ศูนย์หม่อนไหมฯ ดำเนินการอนุรักษ์
Last update dataset : April 12, 2024  
url csv
รูปแบบในการนำเสนอจะเป็นแบบข้อมูลทั่วไปไม่ใช่ข้อมูลเชิงสถิติ เป็นวิธีการจัดทำอินโฟกราฟิกของกรมประชาสัมพัมธ์ ให้ประชาชนเข้าใจในนโยบายของรัฐ ให้มีการเล่าเรื่องหรืออธิบายข้อมูล...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf json xlsx