ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

การผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง ราคา ณ ไร่นา ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร นำเข่า-ส่งออก

Data source cannot be displayed.
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key fedc5065-d8f5-418c-a5b5-3d175a300260
Tags ภาพรวมเศรษฐกิจ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
Contact Person ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
Contact Email prcai@oae.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit อื่นๆ
ทุกปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Support อื่นๆ
หน่วยงานภายใน ภายนอกองค์กร
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
การผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง ราคา ณ ไร่นา ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร นำเข่า-ส่งออก
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf