ปริมาณการนำเข้าส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2561 - 2562 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ปริมาณการนำเข้าส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2561 - 2562
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

ปริมาณการนำเข้าส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2561 - 2562

Data source cannot be displayed.
ปริมาณการนำเข้าส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2561 - 2562
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e0a8a169-127c-415f-88fc-6711e019b807
Groups เกษตรกรรม
Tags ข้าวโพด นำเข้า ส่งออก เลี้ยงสัตว์
Visibility Public
Dataset create date July 30, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Contact Email prcai@oae.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
สถิติผลการจัดเก็บภาษี จำแนกเป็นในประเทศ และนำเข้า + จำแนกตามประเภทภาษี (รายปี) (แยกตามพื้นที่)
Last update dataset : February 12, 2023  
csv api
สถิติผลการจัดเก็บภาษี จำแนกเป็นสินค้า/บริการ/นำเข้า แต่ละพื้นที่ (รายปี รายเดือน)
Last update dataset : February 12, 2023  
csv api
การออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก ประจำปีงบประมาณ 2558-2564 https://www.aahrdd.in.th/fish_cer/index.php?cat=report&act=rpt_health_type_fish
Last update dataset : August 2, 2022  
csv