จำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จากหน่วยงานภายนอก - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จากหน่วยงานภายนอก
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

จำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่ได้รับแจ้งจากประชาชน จากหน่วยงานภายนอก (ประจำเดือน)

Data source cannot be displayed.
จำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จากหน่วยงานภายนอก
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key dd36212e-57b4-4ab5-a210-f3df866f9dd0
Tags เรื่องร้องเรียน
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date September 7, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มงานตรวจสอบ ติดตาม และประมวลผล
Contact Email saraban.gbs@bangkok.go.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ไตรมาส
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ส่วนเรื่องราวร้องทุกข์
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ใช้โดยอิสระ
URL http://www.bangkok.go.th/gbs/page/
Data Language อังกฤษ
Disaggregate (Statistical data)
  High Value Dataset No Show
  Related
  เป็นการประมวลผลสถิติสรุปผลการประสานดำเนินงานเรื่องร้องเรียนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  Last update dataset : June 12, 2024  
  xlsx
  จำนวนเรื่องที่ส่งออกทั้งหมด, จำนวนเรื่องที่รับทั้งหมด, จำนวนเรื่องที่ส่งออกแยกตามประเภทการร้องทุกข์, ปี, จำนวนเรื่อง, ประเภทการร้องทุกข์, จำนวนเรื่องที่ส่งออกแยกตามหน่วยงาน,...
  Last update dataset : June 7, 2024  
  url api
  รายการสถิติการรับ - การส่งเรื่องร้องทุกข์ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค ตามมาตรา 21 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522...
  Last update dataset : June 7, 2024  
  url api