ที่ตั้งชุมชนบ้านมั่นคงในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ที่ตั้งชุมชนบ้านมั่นคงในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ชั้นข้อมูลที่ตั้งชุมชนบ้านมั่นคงในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

บ้านมั่นคง หมายถึง ชุมชนนำร่องตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2548 ด้านคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย และแก้ไขปัญหาชุมชน แออัดให้หมดไป โดยให้ทุกเขตคัดเลือกชุมชนเขตละ 2 ชุมชน

Data source cannot be displayed.
ที่ตั้งชุมชนบ้านมั่นคงในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key b049c1c4-75d4-4712-9082-26c99db1d404
Groups สังคมและสวัสดิการ
Tags กรุงเทพมหานคร ชุมชนบ้านมั่นคง ที่ตั้ง
Visibility Public
Dataset create date August 11, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ที่ตั้ง เลขที่ 1488 ถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Last update dataset : September 12, 2023  
csv xlsx api rdf
รายละเอียดใบอนุญาตสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม
Last update dataset : September 12, 2023  
xls
ข้อมูลการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศของผู้แทนกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : September 7, 2023  
csv