ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เด็ก - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เด็ก
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กในแต่ละเดือน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เด็ก
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 0c65ee19-b3ec-4f84-a363-e23135d9ce90
Tags children museum
Visibility Public
Dataset create date December 7, 2023
Maintain date June 7, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวกนกพร จอง
Contact Email kanok.jon@hotmail.com
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit เดือน
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่ทราบ
Data Language ไทย
Created date 2023-11-30
Last updated date 2023-11-30
High Value Dataset Show