ข้อมูลยานพาหนะราชการส่วนกลาง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลยานพาหนะราชการส่วนกลาง
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
facebook   twiter

ข้อมูลยานพาหนะราชการส่วนกลาง ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลยานพาหนะราชการส่วนกลาง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key bdcbcc4a-7579-461d-851d-96781197f305
Tags ยานพาหนะส่วนกลาง รถยนต์ รถยนต์ราชการ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date September 12, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มงานพัสดุ กองกลาง
Contact Email supply@energy.go.th
Objective อื่นๆ
อื่นๆ ระบุ...เพื่อเผยแพร่ข้อมูลยานพาหนะราชการส่วนกลาง ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source กลุ่มงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Language ไทย
Reference Data Yes
High Value Dataset Show
Related
“รถยนต์” หมายความว่า รถที่มีล้อตั้งแต่สามล้อและเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น แต่ไม่รวมถึงรถที่เดินบนราง รถจักรยานยนต์มีพ่วงข้างไม่เกินหนึ่งล้อ...
Last update dataset : September 12, 2023  
rdf csv api xls
จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ปี 2563 กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : September 7, 2023  
xls
สถิติการใช้รถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : September 7, 2023  
csv