ปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด บิวเทน สาขาอุตสาหกรรม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด บิวเทน สาขาอุตสาหกรรม
Rating
Organizations : กรมธุรกิจพลังงาน
facebook   twiter

ตารางแสดงปริมาณบิวเทน ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ สาขาอุตสาหกรรม รายเดือน

Data source cannot be displayed.
ปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด บิวเทน สาขาอุตสาหกรรม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key f29d9610-36b7-4d8b-8bd1-2c7ff68351a7
Tags บิวเทน ปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด สาขาอุตสาหกรรม
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date September 12, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person น.ส.มินตรา มีสาวงษ์
Contact Email mintra_m@doeb.go.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit เดือน
Geo Coverage จังหวัด
Data Source https://www.doeb.go.th/2017/#/article/statistic
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
URL https://www.doeb.go.th/2017/#/article/statistic
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Created date 2022-11-10
Last updated date 2022-11-10
High Value Dataset No Show
Related
ตารางแสดงปริมาณน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ชนิดพิเศษ) ยูโร 5 ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ สาขาอุตสาหกรรม รายเดือน
Last update dataset : September 12, 2023  
csv
ตารางแสดงปริมาณ น้ำมันเบนซิน ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ สาขา การขนส่ง รายเดือน
Last update dataset : September 12, 2023  
csv
ตารางแสดงปริมาณ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ สาขาอุตสาหกรรม รายเดือน
Last update dataset : September 12, 2023  
csv