สถานีเดินรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ BRT - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถานีเดินรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ BRT
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

สถานีเดินรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ BRT ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร สายนำร่องช่องนนทรี-ราชพฤกษ์

Data source cannot be displayed.
สถานีเดินรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ BRT
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 1d9fbdd7-b81b-4114-a9ec-76965b097c44
Tags BRT
Visibility Public
Dataset create date September 7, 2023
Maintain date October 7, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กสศ.
Contact Email bmagis@gmail.com
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage ไม่มี
Data Source กองการขนส่ง สำนักการจราจรและขนส่ง
Data Format
  • CSV
  • RDF
  • Shapefile
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language ไทย
Created date 2023-08-07
Last updated date 2023-08-07
High Value Dataset Show
Related
โครงการเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ BRT (Bus Rapid Transit) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครสายนำร่องช่องนนทรีย์-ราชพฤกษ์
Last update dataset : September 7, 2023  
zip kml application/gml+xml
ข้อมูลโครงการ ปริมาณผู้โดยสาย
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
โครงการเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ BRT (Bus Rapid Transit) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครสายนำร่องช่องนนทรีย์-ราชพฤกษ์
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf