รายจ่ายกรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายจ่ายกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

Data source cannot be displayed.
รายจ่ายกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key d8cfa141-44ac-44fb-93bf-5cd787a67c2f
Tags รายจ่าย เศรษฐกิจ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
Contact Email kiatisak.vongprasert@dga.or.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  รายการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ประกอบด้วย 1) รายการจัดสรรงบประมาณระดับจังหวัด พ.ศ. 2566 2) รายการจัดสรรงบประมาณระดับต่างประเทศ พ.ศ. 2566
  Last update dataset : June 4, 2023  
  pdf
  รายการแสดงข้อมูลบริษัท,หน่วยงานที่สมัครรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  Last update dataset : June 4, 2023  
  xlsx csv
  รายการแสดงข้อมูลรางวัลนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  Last update dataset : June 4, 2023  
  xlsx csv