งบประมาณกรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
งบประมาณกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

งบประมาณกรุงเทพมหานคร

Data source cannot be displayed.
งบประมาณกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 72142e6f-521b-4f44-9452-80c05faafc3d
Tags งบประมาณ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date September 7, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สนค กทม
Contact Email Bmagis@gmail.com
Objective
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สนค กทม
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  ข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 จำแนกตามสาขาวิชาการ OECD 1 และจำแนกย่อยตามสาขาวิชาการ OECD 2 ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณของประเทศ...
  Last update dataset : February 12, 2024  
  csv api rdf
  ข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2555 - 2561
  Last update dataset : February 12, 2024  
  api csv rdf
  งบประมาณของโครงการที่แสดงรายละเอียดเป็นจำนวนเงินของแต่ละกิจกรรม
  Last update dataset : February 12, 2024  
  csv pdf xlsx