เส้นทางรถจักรยานในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
เส้นทางรถจักรยานในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ชั้นข้อมูลเส้นทางรถจักรยานในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

Data source cannot be displayed.
เส้นทางรถจักรยานในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 04d564b5-b0db-48f9-ba41-b44b0422deec
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags กรุงเทพ จักรยาน ทางรถจักรยาน เส้นทางจักรยาน
Visibility Public
Dataset create date August 13, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
เส้นทางรถจักรยานในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
ตารางแสดงจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมตามพื้นที่เขต ได้แก่ ประเภทความเสี่ยงของพื้นที่ ถนน เขตพื้นที่ที่สังกัด
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
จุดจอดจักรยานในความรับผิดชอบของสำนักการจราจรและขนส่ง
Last update dataset : September 7, 2023  
csv