ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สพฐ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สพฐ
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สพฐ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สพฐ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c3030f1c-947e-444e-899c-0bcd4d2437b1
Tags สพฐ โรงเรียน
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date October 7, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
Contact Email Bmagis@gmail.com
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สถิติ กทม
Data Format
 • RDF
 • ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  ประเภทสถานที่สำคัญในมาตราส่วน 1:4,000 ได้แก่ วัด, โรงพยาบาล, โรงเรียน, อบต., สถานที่ราชการ, ศาลาอเนกประสงค์
  Last update dataset : February 12, 2024  
  csv shp docx api
  จำนวนนักเรียนแยกตามน้ำหนักเทียบเกณฑ์ส่วนสูงปีการศึกษา 2566 เทอม 1-2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี หมายเหตุ เทอม 1 หมายถึงข้อมูล ณ วันที่ 10...
  Last update dataset : November 27, 2023  
  csv
  จำนวนนักเรียนแยกตามการพักนอน ปีการศึกษา 2566 เทอม 1-2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี หมายเหตุ เทอม 1 หมายถึงข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566 เทอม...
  Last update dataset : November 27, 2023  
  csv