ข้อมูลลานกีฬาเขตบางนา - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลลานกีฬาเขตบางนา
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลลานกีฬาในพื้นที่เขตบางนา

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลลานกีฬาเขตบางนา
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 75657ff6-8d4f-4857-b3b1-21bdaf5ae6b0
Tags ชื่อลานกีฬา
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date April 7, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักงานเขตบางนา
Contact Email bangna@bangkok.go.th
Objective
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
 • อื่นๆ
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตบางนา
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval เดือน
Geo Coverage ไม่มี
Data Source การเก็บข้อมูลของอาสาสมัครลานกีฬา, มีหน่วยงานมาขอจัดตั้งลานกีฬาเพิ่ม
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
URL https://bmagis.bangkok.go.th/portal/apps/opsdashboard/index.html#/9e5b5924adc2405487d1a4cded810b78
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  ลานกีฬาเขตบางบอน
  Last update dataset : September 7, 2023  
  csv