ข้อมูลมูลนิธิและสมาคม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลมูลนิธิและสมาคม
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลมูลนิธิและสมาคมในพื้นที่เขตบางนา

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลมูลนิธิและสมาคม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a5ca95c5-d37d-4f6e-a602-4b876710aaa9
Tags มูลนิธิ สมาคม
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date April 7, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักงานเขตบางนา
Contact Email bangna@bangkok.go.th
Objective
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
 • อื่นๆ
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตบางนา
Update Frequency Unit อื่นๆ
มีการจัดตั้ง, ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลมูลนิธิ/สมาคม มีการออกตรวจมูลนิธิ/สมาคม
Update Frequency Interval มีการจัดตั้ง, ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลมูลนิธิ/สมาคม มีการออกตรวจมูลนิธิ/สมาคม
Geo Coverage ไม่มี
Data Source เมื่อมีผู้มาขอจดทะเบียนมูลนิธิ/สมาคม
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
URL https://bmagis.bangkok.go.th/portal/apps/opsdashboard/index.html#/a3a7ff98722347d9ad7141b899aa506b
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  ข้อมูลสมาคมในพื้นที่เขต
  Last update dataset : June 4, 2023  
  csv
  ทะเบียนสมาคมเขตคลองสาน
  Last update dataset : June 4, 2023  
  ข้อมูลมูลนิธิ เขตบางพลัด
  Last update dataset : June 4, 2023