เส้นทางรถไฟลอยฟ้า (Bangkok Mass Transit System :BTS) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
เส้นทางรถไฟลอยฟ้า (Bangkok Mass Transit System :BTS) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

เส้นทางรถไฟลอยฟ้า (Bangkok Mass Transit System :BTS) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

รถไฟฟ้าลอยฟ้า (BTS) เป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีขีดความสามารถสูงในด้านการให้บริการทั้งในด้านความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย และมีมาตรฐานความตรงต่อเวลา ซึ่งในขณะนี้ได้เปิดให้บริการแล้ว 2 เส้นทาง ได้แก่ สายสุขุมวิท (จากสถานีหมอชิต-สถานีอ่อนนุช รวม 17 สถานี ระยะทางประมาณ 1.8 กม.) สายสีลม (จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ-สถานีวงเวียนใหญ่ รวม 8 สถานี ระยะทาง 8.5 กม.)

Data source cannot be displayed.
เส้นทางรถไฟลอยฟ้า (Bangkok Mass Transit System :BTS) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 5726250c-a66c-40a7-8c66-aa2781388186
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags BTS กรุงเทพ
Visibility Public
Dataset create date August 13, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
สถานีรถไฟฟ้าลอยฟ้า (Bangkok Mass Transit System :BTS) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
ตารางแสดงจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมตามพื้นที่เขต ได้แก่ ประเภทความเสี่ยงของพื้นที่ ถนน เขตพื้นที่ที่สังกัด
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
จำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานคร (BTS)
Last update dataset : September 7, 2023  
csv