ข้อมูลกรรมสิทธิ์ขนาดที่ดิน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลกรรมสิทธิ์ขนาดที่ดิน
Rating
Organizations : การรถไฟแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

ข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่ดินของการรถไฟ ชื่อที่ดิน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลกรรมสิทธิ์ขนาดที่ดิน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c21cdd4b-ffbe-4735-99e4-827150bb8d47
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags กรรมสิทธิ์ที่ดิน ขนาดที่ดิน
Visibility Public
Dataset create date June 19, 2023
Maintain date June 19, 2023
Data Type ข้อมูลหลากหลายประเภท
Contact Person วชรพรรณ สกุลแสง ตำแหน่ง หัวหน้ากองพัฒนากิจการตลาด กองพัฒนากิจการตลาด
Contact Email datawarehouse.srt@railway.co.th
Objective
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ตามเวลาจริง
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License อื่นๆ
Open Data Common, Others License
Data Language
    High Value Dataset Show