ข้อมูลผังตลาด (ตลาดนัดจตุจักรและตลาดศรีสมรัตน์) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลผังตลาด (ตลาดนัดจตุจักรและตลาดศรีสมรัตน์)
Rating
Organizations : การรถไฟแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

ข้อมูลชื่อตลาด ผังตลาด และสถานที่ภายในตลาด

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลผังตลาด (ตลาดนัดจตุจักรและตลาดศรีสมรัตน์)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 38033f1f-b719-42dd-b72f-9c08c955798f
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags ตลาดนัดจตุจักร ตลาดศรีสมรัตน์ ผังตลาด
Visibility Public
Dataset create date June 19, 2023
Maintain date June 19, 2023
Data Type ข้อมูลหลากหลายประเภท
Contact Person วชรพรรณ สกุลแสง ตำแหน่ง หัวหน้ากองพัฒนากิจการตลาด กองพัฒนากิจการตลาด
Contact Email datawarehouse.srt@railway.co.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage อื่นๆ
ถนน
Data Source ฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License อื่นๆ
Open Data Common, Creative Commons Attributions
Data Language
  • ไทย
  • พม่า
High Value Dataset Show