ข้อมูลประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
Rating
Organizations : การรถไฟแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

ข้อมูลการประกาศจัดซื้อ เผยแพร่ผ่านอินทราเนต

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 3841dede-8fa5-42d3-a979-74f9cbff1134
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags จัดซื้อจัดจ้าง
Visibility Public
Dataset create date June 19, 2023
Maintain date June 19, 2023
Data Type ข้อมูลหลากหลายประเภท
Contact Person นายธนาวุฒิ เผ่าดี ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
Contact Email datawarehouse.srt@railway.co.th
Objective
  • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit วัน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License อื่นๆ
Open Data Common, Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset Show
Related
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์งานต่างๆ เช่น การรับสมัครงาน รับสมัครฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
Last update dataset : June 12, 2024  
csv xlsx
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มงานจริยธรรม
Last update dataset : June 12, 2024  
url