ข้อมูลอัตราค่าระวาง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลอัตราค่าระวาง
Rating
Organizations : การรถไฟแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

ข้อมูลอัตราค่าระวาง ของการเดินรถ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลอัตราค่าระวาง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key d5dbefcf-e53a-4420-9f55-a2d58dd08175
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags อัตราค่าระวาง
Visibility Public
Dataset create date June 19, 2023
Maintain date June 19, 2023
Data Type ข้อมูลหลากหลายประเภท
Contact Person นส.เพ็ญศิริ จันทร์เดช ตำแหน่ง หัวหน้างานต้นทุนและกำหนดเวลา กองบริการตลาดและพัฒนา
Contact Email datawarehouse.srt@railway.co.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ตามเวลาจริง
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ฝ่ายบริการสินค้า
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License อื่นๆ
Open Data Common, Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset Show