ข้อมูลราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

ข้อมูลราคารายสัปดาห์ ที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key bea3c466-228a-4cad-897f-ee8fc22db2b8
Groups เกษตรกรรม
Tags ราคา เกษตร
Visibility Public
Dataset create date July 30, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Contact Email prcai@oae.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข่าวเพื่อเกษตรกร ข่าวที่ให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ หมายเหตุ มีข้อมูลถึงเดือน มกราคม 2565 และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ https://thainews.prd.go.th
Last update dataset : February 12, 2024  
xlsx csv
ข้อมูลโครงการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร จากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ที่วช.ให้ทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ รหัสโครงการ...
Last update dataset : November 12, 2023  
api csv rdf
โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริตั้งขึ้นเพื่อสนองตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมฉลองการรองราชย์ครบ 60 พรรษา...
Last update dataset : October 7, 2023  
application/gml+xml zip csv rdf