ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวัน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวัน
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวัน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวัน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 866a5af2-6a94-4ddd-8e56-7fb086da0986
Groups เกษตรกรรม
Tags ราคา สินค้า เกษตร
Visibility Public
Dataset create date July 30, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Contact Email prcai@oae.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
การแจ้งเวียนมาตรการด้านมาตรการสุขอนามัย สุขอนามัยพืช และมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization:WTO)...
Last update dataset : May 15, 2024  
json
ปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางในแต่ละเดือนตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
รายละเอียดของความตกลง FTA แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้ว และ 2) FTA ที่อยู่ระหว่างการเจรจา - วันที่ประเทศสมาชิกลงนามและให้สัตยาบัน -...
Last update dataset : May 12, 2024  
json