ข้อมูลการจัดเก็บภาษีป้าย จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลการจัดเก็บภาษีป้าย จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลการจัดเก็บภาษีป้าย จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการจัดเก็บภาษีป้าย จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 7d9a3a2c-4e9b-43f1-8938-6534c30368d9
Tags การเงิน เศรษฐกิจ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 7, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กยบ สยป กทม
Contact Email 21020000@gmail.com
Objective
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สถิติ กทม
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  Last update dataset : June 7, 2023  
  xls
  ข้อมูลการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
  Last update dataset : June 7, 2023  
  csv
  รายได้ค่าธรรมเนียมการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและการเก็บขนมูลฝอย
  Last update dataset : June 7, 2023  
  csv