ห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC17025:2005) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC17025:2005)
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
facebook   twiter

ห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน มอก.17025-2548(ISO/IEC17025:2005) ซึ่งผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

Data source cannot be displayed.
ห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC17025:2005)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 7e49da04-6ca5-4122-bcc4-85bc68aa82f4
Groups วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
Tags ISO/IEC17025:2005 มอก.17025-2548 ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
Visibility Public
Dataset create date April 15, 2020
Maintain date January 3, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์
Contact Email tipawan@mhesi.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
Disaggregate (Statistical data)
  High Value Dataset No Show
  Related
  จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ เป็นการจัดเก็บข้อมูลหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย...
  Last update dataset : March 12, 2024  
  csv
  ให้บริการห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตฐาน
  Last update dataset : October 12, 2023  
  csv
  ให้บริการห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตฐาน
  Last update dataset : October 12, 2023  
  csv