จำนวนครั้ง/ทริปที่เดินทางท่องเที่ยวเฉลี่ยของประชากร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนครั้ง/ทริปที่เดินทางท่องเที่ยวเฉลี่ยของประชากร
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

การเดินทางข้ามจังหวัด/ท่องเที่ยวต่างจังหวัด ในที่นี้ หมายถึง การเดินทางจากถิ่นที่อยู่อาศัยประจำในจังหวัดหนึ่งไปยังสถานที่ที่อยู่ในอีกจังหวัดหนึ่งเป็นการชั่วคราว โดยมีจุดประสงค์เพื่อท่องเที่ยว พักผ่อน เยี่ยมครอบครัว/ญาติมิตร ประชุมหรือสัมมนา เล่นหรือดูกีฬา ประกอบพิธีทางศาสนา รวมทั้งการเดินทางเพื่อไปรับการรักษาตัว หรือประกอบภารกิจอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เพื่อการทำงานประจำหรือเพื่อการศึกษา และต้องไม่ใช่การเดินทางที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อซื้อสินค้ามาจำหน่าย

Data source cannot be displayed.
จำนวนครั้ง/ทริปที่เดินทางท่องเที่ยวเฉลี่ยของประชากร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key fe3507ad-5ae2-448f-b88f-7e8f5dafad85
Tags จำนวนครั้ง/ทริปที่เดินทางท่องเที่ยวเฉลี่ย ท่องเที่ยว พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว เดินทาง
Visibility Public
Dataset create date April 12, 2024
Maintain date June 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองสถิติเศรษฐกิจ
Contact Email ictsurvey@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ภาค
Data Source สำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/TT
Data Language ไทย
Last updated date 2024-03-08
Data release calendar 2017-09-29
First year of data (Statistical data) 2552
Last year of data (Statistical data) 2560
Disaggregate (Statistical data)
  • อายุ/กลุ่มอายุ
  • อาชีพ
  • รายได้
  • อื่นๆ
ลักษณะการเดินทาง
Unit of measure (Statistical data) ครั้ง
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Calculation method (Statistical data) (ผลรวมของจำนวนครั้งหรือทริปที่เดินทางท่องเที่ยว/จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่เดินทางท่องเที่ยว) x 100
Official Statistics No
High Value Dataset No Show
Related
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ หรือบางส่วนของสถานที่ที่มีที่ตั้งที่แน่นอนและมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv xlsx
สำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย จัดทำขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เดินทางท่องเที่ยวในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ (1) พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ได้แก่...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
สถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ หมายถึง สถานประกอบการที่ดำเนินกิจการหลัก เกี่ยวกับการขายส่ง ขายปลีกสินค้า ขายอาหาร ที่เตรียมไว้สำหรับบริโภคและการอำนวยความสะดวก...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv xlsx