สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
เป็นข้อมูลสัดส่วนแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค และเภสัชกร จำแนกรายจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2567  
xlsx