ขนาดตัวอักษร |    
กรุงเทพมหานคร
พบ 517 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือนตามเขตการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
ข้อมูลการชักลากขยะรายเดือนในพื้นที่เขตสาทร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
ข้อมูลลานกีฬาในพื้นที่เขตการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
csv
ข้อมูลผู้สูงอายุ รายเดือน แขวง ในพื้นที่เขต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
csv
ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือนตามเขตการปกครอง (บางพลัด)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
csv
แสดงผลการสำรวจปัจจัยที่มีผลกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยดำเนินการตามรอบปีที่ผ่านมา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
csv
ข้อมูลคลองในพื้นที่เขตบางบอน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
csv
สถานที่ตั้งลานกีฬาในกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
zip application/gml+xml
ที่ตั้งตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
zip application/gml+xml
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
csv
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
pdf xlsx xls doc
โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริตั้งขึ้นเพื่อสนองตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมฉลองการรองราชย์ครบ 60 พรรษา...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
application/gml+xml zip kml
ลานกีฬาเขตบางบอน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
csv
จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ปี 2563 กรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
xls
จำนวนกระทู้ถามสดที่เสนอในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
csv
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
csv
จำนวนทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานครทั้งหมดได้รับการปฏิบัติตามแผน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
csv
รายการภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจฯ และแผนปฎิบัติการฯ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 (ที่ระบุถ่ายโอนให้ กทม.) (กยค.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
csv
ข้อมูลอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
csv
ข้อมูลการรวมกลุ่มกิจกรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
csv