ขนาดตัวอักษร |    
ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบและปริมาณน้ำที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถบำบัดได้
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานจังหวัดชลบุรี
facebook   twiter

ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ คือ น้ำเสียที่รวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน /ปริมาณน้ำที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถบำบัดได้ คือ น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย

Data source cannot be displayed.
ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบและปริมาณน้ำที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถบำบัดได้
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 014364d9-6a00-4112-a708-de5b35873712
คำสำคัญ น้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนยุทธศาสตร์
อีเมลผู้ติดต่อ yuttasartmnre@gmail.com
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อทราบปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบและที่สามารถบำบัดได้
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา รายงานการติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ปีงบประมาณ 2563 ,สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 13 (ชลบุรี)
รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
ภาษาที่ใช้ ไทย
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลการบำบัดน้ำเสียของแต่ละสถานประกอบการในพื้นที่เขตการปกครอง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
  csv
  ปริมาณการใช้น้ำในโรงงาน
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
  xlsx
  ปริมาณน้ำเสียปัจจุบัน
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
  xlsx