ขนาดตัวอักษร |    
ปริมาณน้ำดิบจำแนกตามแหล่งน้ำที่ใช้ทำน้ำประปา
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานจังหวัดชลบุรี
facebook   twiter

ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติต่างๆ

Data source cannot be displayed.
ปริมาณน้ำดิบจำแนกตามแหล่งน้ำที่ใช้ทำน้ำประปา
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล efda37b0-07ce-4fa0-bff5-eb8c2eff1237
คำสำคัญ น้ำดิบ ประปา แหล่งน้ำ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมลผู้ติดต่อ 553105@pwa.co.th
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
กปภ.สาขา
แหล่งที่มา การเก็บข้อมูลของการประปาสาขาในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • Database
 • CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
ภาษาที่ใช้
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
   ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลการสำรวจประปาหมู่บ้านในพื้นที่ เทศบาล / อบต. เพื่อรวบรวมข้อมูล
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
   xls
   ข้อมูลการสำรวจอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ เทศบาล / อบต. เพื่อรวบรวมข้อมูล
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
   xlsx
   ข้อมูลพิกัดตำแหน่งที่ตั้ง กปภ.สาขา เป็น latitude / longitude
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
   xlsx