ขนาดตัวอักษร |    
ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถน้ำมาใช้ได้
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานจังหวัดชลบุรี
facebook   twiter

ปริมาณน้ำบาดาล (น้ำใต้ดิน) ที่สามารถนำมาใช้งานได้

Data source cannot be displayed.
ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถน้ำมาใช้ได้
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล df32c056-8f5e-43f9-a390-21ab42c5a267
คำสำคัญ น้ำบาดาล น้ำใช้
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9
อีเมลผู้ติดต่อ dgr_9@dgr.mail.go.th
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ตำบล
แหล่งที่มา สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9
รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
ภาษาที่ใช้
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลสรุปผู้ขอใช้บริการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
  url
  ข้อมูลรายงานระดับน้ำบาดาล
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
  url
  ข้อมูลแผนที่ศักยภาพน้ำบาดาลรายจังหวัด จ.สุรินทร์ และ จ.บุรีรัมย์
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
  url