ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
facebook   twiter

ข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเป็นการเลือกซื้อความคุ้มครองประกันภัยตามความพึงพอใจของผู้ซื้อ ซึ่งผู้ซื้อทำด้วยความสมัครใจ ไม่ได้ถูกบังคับโดยกฎหมาย โดยมีประเภทคุ้มครองดังนี้

 • ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก (Third Party Bodily Injury: TPBI)
 • ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (Third Party Property Damage: TPPD)
 • ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ (Own Damage: OD)
 • ความคุ้มครองความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ (Fire and Theft: F&T)
 • ความคุ้มครองเพิ่มเติม

ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ฟิลด์รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล

ฟิลด์ที่มีข้อมูลอ้างอิงถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ จะถูกปรับแต่งเพื่อป้องกันการย้อนกลับไปถึงตัวบุคคล ดังนี้

 1. สำหรับฟิลด์ที่เป็นรายละเอียดส่วนบุคคล จะถูกเข้ารหัสและใช้รูปแบบ "ชื่อฟิลด์_HASH"
 2. สำหรับฟิลด์เบี้ยประกัน จะใส่เลขสุ่ม** และใช้รูปแบบ "ชื่อฟิลด์_ADD_NOISE"

** เลขสุ่มไม่ทำให้ค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูลทั้งหมดคลาดเคลื่อน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล ba1aa514-740f-4d98-8457-e1535c773fd1
คำสำคัญ ประกันภัย รถยนต์
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 13 มีนาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 เมษายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มกลยุทธ์และบริหารข้อมูลด้านการประกันภัย
อีเมลผู้ติดต่อ di-g_division@dga.or.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.oic.or.th/th/education/insurance/vehicle/voluntary
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง 2022-03-28
  วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-03-28
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ปี 2563 กรุงเทพมหานคร
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
  xls
  รายการทางทะเบียนซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อบริษัทประกันภัย
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มิถุนายน 2565  
  csv
  ข้อมูลประเภทรถ รายไตรมาส ของประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มิถุนายน 2565  
  csv