ข้อมูลวิดีโอด้านมานุษยวิทยา - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลวิดีโอด้านมานุษยวิทยา
คะแนนความนิยม
องค์กร : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ฐานข้อมูล

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลวิดีโอด้านมานุษยวิทยา
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f56d2601-642c-4bcd-a30c-20b9757e4091
คำสำคัญ วิดีโอ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 12 กรกฎาคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 12 กันยายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
อีเมลผู้ติดต่อ technology@sac.or.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา ประชุม, สัมมนา, บรรยาย
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • JSON
  • XLS
  • อื่นๆ
API
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ประมวลภาพวิดีโอภารกิจผู้บริหารกรุงเทพมหานครประจำสัปดาห์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 ตุลาคม 2566  
csv
สื่อวิดีโอของกรมพลศึกษา ที่เผยแพร่ผ่าน Facebook Pages https://facebook.com/dpe.mots
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2566  
csv
รายการสื่อความรู้ด้านการเกษตรรูปแบบวิดีโอ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มีนาคม 2566  
csv