ขนาดตัวอักษร |    
จำนวนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานจังหวัดชลบุรี
facebook   twiter

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ปีงบประมาณ2564

Data source cannot be displayed.
จำนวนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 8b27402b-d4d1-4c00-9d17-d0ee5d90704f
คำสำคัญ ชลบุรี ซ่อมแซมถนน ถนน ทางหลวง ปรับปรุงถนน แขวงทางหลวง
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ แขวงทางหลวงชลบุรีที่1
อีเมลผู้ติดต่อ doh1221@doh.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา ระบบบริหารแผนงานทางหลวง กรมทางหลวง
รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล เส้นทางการเดินทาง เช่น ถนน ทางรถไฟ
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง 2021-06-07
  วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-06-07
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  EEC : ข้อมูลจำนวนประชากร ปีพ.ศ. 2563 จำแนกตามลักษณะการแบ่งเขตพื้นที่การปกครอง ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลของ เขตพื้นที่ , เขตพื้นที่การปกครอง , เขตพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่น ,...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
  xlsx csv
  บัญชีโครงข่ายทางหลวงชนบท ที่ประกอบด้วย รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ระยะทาง ชนิดผิวจราจร ตำแหน่งพิกัดสายทาง ปริมาณจราจร (PCU)
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
  pdf
  ข้อมูลประมาณการสถานการณ์จำนวนรายได้ในจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2563 โดยประกอบด้วยข้อมูล นักท่องเที่ยว , ผู้เยี่ยมเยือน , รายได้นักท่องเที่ยว , รายได้ผู้เยี่ยมเยือน , ชลบุรี , 2563
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
  xlsx