ขนาดตัวอักษร |    
ระเบียบ กห. ว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของกําลังพลสํารอง พ.ศ.2559
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมการสรรพกำลังกลาโหม
facebook   twiter

สิทธิที่กําลังพลสํารองได้รับในรูปของตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน

Data source cannot be displayed.
ระเบียบ กห. ว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของกําลังพลสํารอง พ.ศ.2559
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 3cf80828-9cdf-44a9-8d3a-b7c94e60cd87
วันที่สร้างชุดข้อมูล 28 เมษายน 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
ป้ายกำกับ ระเบียบกระทรวงกลาโหม
ชื่อผู้ติดต่อ น.อ.หญิง พรทิพย์ ลักษมีสถาพร
อีเมลผู้ติดต่อ admin.dmd@mod.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 12 พฤษภาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License