ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลพิกัดที่ตั้ง กปภ.สาขา
คะแนนความนิยม
องค์กร : การประปาส่วนภูมิภาค
facebook   twiter

ข้อมูลพิกัดตำแหน่งที่ตั้ง กปภ.สาขา เป็น latitude / longitude

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลพิกัดที่ตั้ง กปภ.สาขา
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล b9066e38-bc4f-4df5-a60c-65f2ada4daae
คำสำคัญ ประปา ประปาภูมิภาค รัฐบาล สาธารณูปโภค
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 25 ตุลาคม 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ นายพันภัทร์ กาละศรี
อีเมลผู้ติดต่อ panpatk@pwa.co.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ทั่วไป
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ฃุดข้อมูลงานบริการตามแผนแม่บทเพื่อการขับเคลื่อนพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี หรืองานบริการอื่น ๆ ที่สำนักงาน ก.พ.ร. พัฒนาร่วมกับหน่วยงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 เมษายน 2565  
xlsx
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเมืองและความมั่นคง การเคลื่อนไหวทางการเมือง พรรคการเมือง กระบวนการทางการเมือง กฏหมาย การบริหารราชการแผ่นดิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
csv xlsx
DataSet07_08 การบริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ด้านสาธารณูปโภค ข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ต ของประชากรในจังหวัดระยอง มีจำนวนวงจร 29,078 วงจร เป็นข้อมูลเฉพาะของ TOT...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
.xls