ขนาดตัวอักษร |    
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล ปี 2561-2565
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานจังหวัดสตูล
facebook   twiter

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล ปี 2561-2565

Data source cannot be displayed.
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล ปี 2561-2565
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 17522aa6-4de5-4ce8-bcc2-2806c27306f5
วันที่สร้างชุดข้อมูล 26 พฤษภาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ thailand
ป้ายกำกับ งบประมาณ จังหวัด ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาจังหวัด
ชื่อผู้ติดต่อ นางวาทินี บิลหมาด
อีเมลผู้ติดต่อ satun@moi.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล แผนพัฒนาจังหวัดสตูล ปี 2561-2565
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 กรกฎาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
“ประเทศไทยมีกี่ภาค?” เป็นคำถามที่ดูเรียบง่าย แต่ในความเป็นจริง ประเทศไทยมีการแบ่งภูมิภาคที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ สพร....
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 กันยายน 2564  
xlsx json csv docx pdf
ชุดข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กันยายน 2564  
csv xlsx doc
ข้อมูลเกี่ยวกับศาลยุติธรรม ประวัติศาลยุติธรรม วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างหน่วยงาน ระบบศาลยุติธรรม ผู้พิพากษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กันยายน 2564  
url