ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมการพัฒนาชุมชน

ข้อมูลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล b9a32614-4c7e-4239-8f53-54e5ad178d78
วันที่สร้างชุดข้อมูล 24 กุมภาพันธ์ 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ หมู่บ้าน
กลุ่มชุดข้อมูล เมืองและภูมิภาค
ป้ายกำกับ กองทุนกข.คจ. กองทุนแก้ไขความยากจน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
อีเมลผู้ติดต่อ cddfund2020@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License