ขนาดตัวอักษร |    
สถิติผลการดำเนินงานด้านปราบปรามการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
facebook   twiter

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้านการปราบปรามการทุจริต

ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล afeb9359-c2c5-409b-a45f-5f314da6f732
วันที่สร้างชุดข้อมูล 23 ธันวาคม 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
ป้ายกำกับ ปราบปรามการทุจริต สถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ -
อีเมลผู้ติดต่อ kittiya_chu@nacc.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 ตุลาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สถิติข้อมูลภาษีสรรพสามิต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 ตุลาคม 2564  
url
แสดงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กันยายน 2564  
url
สถิติการเกิดอุบัติเหตุรายเดือน ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 สิงหาคม 2564  
csv api