ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลงบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐ
คะแนนความนิยม
องค์กร : กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

รายละเอียดการจัดสรรแผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลงบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล bd5c76ec-7a7d-4ca5-971d-a61dc931739f
วันที่สร้างชุดข้อมูล 8 กรกฎาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ อื่นๆ (ภาพรวมระดับกรม)
ป้ายกำกับ งบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายงบประมาณ ส่วนการคลัง กองกลาง
อีเมลผู้ติดต่อ kamolwan.c@mnre.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 23 กรกฎาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ชุดข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กันยายน 2564  
csv xlsx doc
ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างฯ ปีงบประมาณ 2564 - 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กรกฎาคม 2564  
url
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล ปี 2561-2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2564  
pdf