รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนตุลาคม 2560 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนตุลาคม 2560
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมบัญชีกลาง
facebook   twiter

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนตุลาคม 2560

Data source cannot be displayed.
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนตุลาคม 2560
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 3cc744de-77cc-4ee1-8e3b-7f94b391dde4
กลุ่มชุดข้อมูล งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
คำสำคัญ การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายของภาครัฐ งบประมาณ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 23 พฤศจิกายน 2560
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ คุณรัตนาภรณ์ อัศวนุภาพ/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (026126060)
อีเมลผู้ติดต่อ niti-bas@hotmail.com
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่ายประจำปี ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 มิถุนายน 2567  
xls csv
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประกอบด้วย ชื่อแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 มิถุนายน 2567  
pdf
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 มิถุนายน 2567  
pdf